KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Andırın İlçesi
 

ANDIRIN

TARİHİ: Andırın ve çevresinin iskanı hakkında elimizde kesin bilgiler mevcut değildir. Tarihi bakımından çok eski devirlerin kalıntılarına sahip. Andırın ve çevresinde bu eserlerden de anlaşılacağı gibi zaman zaman beylikler ve devletlerin kurulduğu anlaşılmaktadır. Andırın ve çevresi sırasıyla; Etiler-Frigyalılar, Romalılar ve Bizanslılar'ın egemenliğinde kalmıştır. İlçe sınırları içerisinde kalan kaleler de bu dönemlere aittir. Daha sonraki dönemlerde Dulkadiroğulları Beyliği yönetimine giren Andırın 1915'de Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Maraş 1866 yılında Padişah Abdülaziz devrinde Halep Vilayeti'ne bağlanınca Andırında Halep'e bağlı kalmıştır. 1919 Sivas Kongresi'nden sonra, Çukurova doğu bölgesi Kuvayi Milliye Teşkilatı, Andırın'da kurularak, bu yörenin kurtuluş hareketlerinin öncüsü ve merkezi olmuştur. Milli mücadeledeki, büyük hizmetlerinden dolayı Cumhuriyet döneminde 1925 yılında ilçe teşkilatı yeniden kurulmuştur.

COĞRAFİ DURUMU: Andırın ilçesi, Doğu Akdeniz bölümünün kuzey doğusunda yer alır. Kuzeyinde Göksun ve Saimbeyli, batısında Feke, güneybatısında Kadirli, güneyinde Bahçe ve Düziçi, güneydoğusunda Türkoğlu İlçeleri ve doğusunda Kahramanmaraş ili ile çevrilidir. Oldukça engebeli bir arazi yapısı vardır. İlçe yüzölçümünün 970 kilometrelik kısmı dağlık ve arızalı sahalar, kalan 208 kilometrelik kısmı ise ovalık ve düzlük alanlardan oluşur. Vadiler genellikle kuzey-güney doğrultusundadır. Ceyhan Nehri'ne karışan dere ve çayla bu vadiler de akarlar. En uzun vadi Çokak Köyü yakınlarından başlayıp Aslantaş baraj gölü sularına kavuşan "Kesiş Suyu" Vadisi'dir. Çuhadarlı Köyü'nün kuzeyinden başlayıp, Tokmaklı Ovası'ndan Aslantaş baraj gölü sularına kavuşan Andırın Çayı Vadisi'ni ikinci vadi olarak sayabiliriz. Bu vadiler tabansız vadi tipindedir. Yamaçlar çok dik olup kanyon tipi vadilere benzemektedir.

Yukarıda belirtilen vadilere akan suların, yataklarının uç kısımlarında küçük ova ve düzlükler mevcuttur. Bunların en büyüğü "Aşağı Andırın" Ovası'dır. Bu ova 120 bin dekarlık bir tarım alanını kapsamaktadır. Ancak verimli olan bu alanların bir bölümü ilçe sınırlarındaki Aslantaş baraj gölü sahası içinde kalmıştır. Çokak Nahiyesi'nin güneyinde uzanan düzlükler, vadi tabanları; Kocaçukur, Kargaçayırı köyleri ve Geben Kasabası'nda bulunan düzlükler, akarsular tarafından yapılmış platolar şeklindedir. Vadi tabanlarında sulu tarım yapılabilmektedir.

İKLİMİ: Andırın, Akdeniz iklim kuşağında yer almakla beraber, Orta Anadolu ikliminin de etkisinde kalarak geçiş bölgesi iklim özelliği göstermektedir. Genelde ilçenin geniş bir kısmında özellikle güney kesimlerinde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı, Akdeniz iklimi hüküm sürer.

TURİZM FAALİYETLERİ: İlçe zengin bir tabiat güzelliğine sahiptir. Özellikle yaz aylarında Çukurova yöresinden ve civar illerden, buradaki yaylalara önemli ölçüde insanlar gelir ve yöre nüfusu hemen hemen iki kata ulaşır. Yaz aylarında koruluklar ve su başları önemli piknik ve rekreasyon alanlarıdır. Ayrıca Hitit, Friğ, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ilişkin kaleler ve kalıntılar ilçenin önemli turizm değerleridir.

ULAŞIM: İlçe merkezinin ile olan bağlantısı 114 kilometrelik asfalt yolla sağlanmaktadır. Sır Barajı mevcut yolun bir kısmını göl sahasında bırakarak yolun bir miktar uzamasına neden olmuştur. İlçe, güneyden Kadirli, Bahçe ve Osmaniye ilçeleri ile kolayca Adana'ya bağlanmaktadır.

TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER:

 
Meryemçil (Geben) Kalesi: Andırın-Göksun arasında Geben Kasabası yakınındadır. Yakınında aynı isimle anılan Meryemçil Yaylası bulunmaktadır.


Azgıt (Yeniköy) Kalesi: Alameşe Köyü'ndedir. Kale uzun yıllar ihmal edilmiş olup, bakımsız ve sarp bir yamaçtadır.


Babikli Kalesi: Alameşe Köyü'ndedir, Kale uzun yıllar ihmal edilmiş olup, bakımsız ve sarp bir yamaçtadır.


Hastırın Kalesi: Andırın-Kadirli yolu üzerinde Torun Köyü'ndedir.
Anacık Kalesi: Anacık Köyü'ndedir. Bunların dışında Çuhadarlı, Akkale, Gökgedik, Kaleboynu, Keşişil, Karakale, Kızıloluk ve Buğeme kaleleri yörede yer olmaktadır.

MAĞARALAR
Kestel Mağarası Sığınağı: İlçenin Yeşilyurt Köyü sınırları içindedir. Sığınak amacıyla yapılmıştır. İçinde üç dört kişinin barınabileceği tabii ranza şeklinde bölümler bulunmaktadır. İlçenin Karga Çayırı Köyü'nde de sığınak amacıyla yapılmış aynı özellikte başka bir sığınak daha vardır.

GEZİ VE MESİRE YERLERİ: İlçe, doğal zenginlikler bakımından çeşitlilikler gösterir. Özellikle yaz aylarında her taraf yemyeşildir. Çınargeçidi Mevkii ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün ormanlarda yapmış olduğu tesisler önemli mesire yerleridir.

FOLKLORİK DEĞERLER: Yörede erkek giyiminde, aba ve yün şalvar, kadın giyiminde ise başta fes dikkati çekmektedir. Bu tarzdaki folklorik giyime yalnız bu yörede rastlanmaktadır.

KONAKLAMA VE YEME İÇME TESİSLERİ: İlçede konaklama ile ilgili yeterli tesis yoktur. Ancak gelen yerli ve yabancı turistlerin ihtiyacını karşılayacak oranda belediye belgeli Kayapalas, Gözde Oteli, Paksoy Oteli gibi konaklama tesisleri vardır. Ayrıca gelenlerin ve ilçe halkının ihtiyacına yetecek kadar belediye belgeli lokantalar da bulunmaktadır.

EKONOMİK VE SOSYAL YAPI: Andırın'da halkın temel geçim kaynağı tarımdır. Nüfusun yüzde 85'i köylerde oturur. Halk çiftçilik, hayvancılık ve orman işçiliği ile uğraşır. Tarım arazisinin önemli bir kısmı sulanabilmektedir. Özellikle aşağı Andırın Ovası'nda sulama imkanlarının bulunması aynı yerden yılda iki ürün alınmasını sağlamaktadır. Dağlık ve engebeli kesimlerde ise daha çok hayvancılık yapılmaktadır. Orman alanlarının yoğun olduğu bu ilçemizde orman içi köylerin geçim kaynağı da ormancılıktır. İlçede 50 köy, 96 oba bulunmaktadır. Önceki yıllarda yöre halkının önemli bir kısmı Çukurova ve diğer yörelere göç etmiştir. Bu olay son yıllarda azalmıştır.

KÜLTÜREL KURULUŞLAR: İlçede, İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait binada hizmet veren Halk Kütüphanesi vardır.

 

  
  Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı! Ziyaretiniz İçin Teşekkür ederiz.  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bu web sitesi Veli KORKMAZ tarafından düzenlenmiştir. Web sitesi ile ilgili soru ve görüşlerinizi veli_korkmaz1@hotmail.com'a gönderebilirsiniz. Telif Hakkı © Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü.